Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
371 postów 526 komentarzy

Trzy filary programu gospodarczego

Cezary Mech - http://www.stefczyk.info/blogi/przez-pryzmat-ekonomii

Wyciszana rocznica Hołdu Ruskiego, a gospodarcze „błędy komunizmu”

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W Polsce panuje przekonanie, że posiadanie majątku przez państwo jest błędem komunizmu z którego należy się wyzwolić

Moja Ojczyzna

Moja Ojczyzna
Ciężkim rylcem
Zapisana w sercu
Patrzę
Ze zdumienia przecieram oczy
zniewolenie udaje Wolność
głupota właśnie ogłosiła że jest Mądrością
Niebawem uwierzymy
Że nie ma Polski
I jej nigdy nie było
 
„km”
 
 
W Polsce panuje przekonanie, że posiadanie aktywów przez państwo jest błędem komunizmu z którego należy się wyzwolić, a do wyprzedaży własności inwestorom zagranicznym prą również pracownicy zauroczeni „15%-owym udziałem” w skoku na kasę podatników. Odmiennie nawet Grecja i Białoruś protestują gdy Niemcy i Rosja żądają prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i zaciskania pasa zaakceptowanego przez nich samych

W 1611 roku odbył się w Warszawie Hołd Ruski, czyli tryumf na miarę Hołdu Pruskiego. Obecnie zbliża się okrągła 400-setna rocznica tego historycznego wydarzenia do którego nikt się nie przygotowuje. A przecież w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu 29 października 1611 roku "szła kareta skórzana otworzysta Króla Jego Mości, sześciom koni. Siedział w niej car Rosji Wasyl Szujski, przybrany w szatę z białego złotogłowiu i wysoki szlyk futrzany. 'Oczu parzystych, ponurych, surowych' - patrzył w ulice, na której 'konkurs był większy ludzi'". W Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego w obecności wszystkich posłów i senatorów podczas wspólnego posiedzenia Sejmu i Senatu car Wasyl pochylił odkryta głowę, dotknął dłonią posadzki, ucałował własne palce. Kniaź Dymitr Szujski, niefortunny wódz spod Kłuszyna, uderzył czołem raz jeden. Najmłodszy brat cara kniaź Iwan uczynił to po trzykroć i płakał. Cała scena Hołdu Ruskiego pięknie dla pokrzepienia serc w 1892 r. została przedstawiona w arcydziele Jana Matejki. W Polsce o dziwo w przeciwieństwie do Hołdu Pruskiego jest omijana i to „wyciszenie trwa nadal”. O ile przemilczenie 600 rocznicy „I Hołdu Ruskiego” który Książe Lingwen Semen Olgierdowicz  złożył w Sandomierzu 25 kwietnia 1389 „Koronie Królestwa Polskiego z Nowogrodu i tych ziem, które w przyszłości podbije” mogło być wytłumaczone zawirowaniami związanymi z upadkiem komunizmu. O tyle brak świadomości o tych faktach, jak i fałszowanie map historycznych poprzez nieuwzględnianie ich w kolorystyce zasięgu granic dawnej Polski jest nieprawdopodobnie szkodliwym działanie w czasach Polski niepodległej.
 
Inne mniej zmanipulowane społeczeństwa przejawiają się większą przezornością. Mimo że Grecja jest zadłużona po uszy, to jednak wielu Greków uważa że ich rząd jest zbyt uległy względem instytucji międzynarodowych. I pewnie nic dziwnego jeśli nawet laureat nagrody Nobla na piątkowej konferencji w hiszpańskim Sitges stwierdził, że „Program UE ma na celu bardziej zabezpieczenie europejskich banków niż pomoc dla Grecji.” A zmieszanie w MFW po aresztowaniu jej prezesa Domenique Strauss-Kahn’a jest olbrzymie i spowodowało, że IMF było bliskie wycofania 3,3 mld euro transzy w przypadku ograniczenia wsparcia ze strony UE w 2012 r. Nic dziwnego że nawet Francis Fukuyama rozpatruje to zdarzenie z punktu widzenia zastawionej „pułapki”. Mimo tego to jak podawał 16 maja Liberation DSK sam wywróżył sobie kłopoty, gdyż podczas niedawnego spotkania z wydawcami swojej książki “The Real Story of Dominique Strauss-Kahn” powiedział, że jego głównymi przeszkodami w byciu prezydentem Francji nie jest Sarkozy, USA, czy też inni przeciwnicy polityczni lecz „majątek, kobiety i mój Judaism”. Nieostrożnie też dodał “Yes, I like women, so what?”. Z punktu widzenia wspierania własnych organizacji gospodarczych charakterystycznym była jednak informacja, że były prezes MFW mimo lewicowych przekonań mieszkał we francuskim hotelu w USA (Sofitel – 3000 euro za noc) i został aresztowany w samolocie linii Air France. W Polsce dawne analogiczne próby jeżdżenia przez premiera Pawlaka Polonezem były traktowane jako zaściankowość i budziły ironię. Opór w Grecji budzi zwłaszcza wymuszanie zaciskania pasa, ale nie tylko. W przeciwieństwie do Polski gdzie panuje przekonanie, że posiadanie aktywów przez państwo jest błędem komunizmu z którego należy się wyzwolić. A wyprzedaż własności w tym zwłaszcza inwestorom zagranicznym jest uważana, za pozytywny proces tzw. „prywatyzacji” do której nawet prą związki zawodowe „zauroczone” prawem pracowników do 15-owego udziału załogi w prywatyzowanym majątku. Odmiennie Grecy którzy wściekle atakują propozycje złagodzenia kryzysu poprzez plan 76-cio miliardową (euro) wyprzedaż państwowych aktywów. Premier Papandreou oficjalnie zapowiada, że skala wyprzedaży będzie niższa bo 50-cio miliardowa.  Na wieść o tych planach jak podaje Bloomberg ADEDY- największy związek zawodowy sektora publicznego razem z GSEE – największym związkiem zawodowym sektora prywatnego zorganizowały drugi w tym roku strajk generalny, a na 9 czerwca zapowiadany jest 24 godzinny strajk pracowników przedsiębiorstw państwowych. Przy czym szczególne niezadowolenie wzbudziły plany prywatyzacyjne części udziału w lotnisku w Atenach, państwowego przedsiębiorstwa energetycznego PPC w którym trwa strajk rotacyjny, jak i zapowiedz sprzedaży greckiej firmy telekomunikacyjnej HTO. Trwające dzień i noc protesty można obserwować nawet non stop w internecie: //www.livestream.com/stopcarteltvgr/video?clipId=flv_e11c0fc6-e754-466d-b031-576ce1502a86&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb Przy czym do istotniejszych akcji w piątek wg Bloomberg’a należało przejęcie biur Ministerstwa Finansów przez związek zawodowy PAME i uniemożliwienie pracownikom ministerstwa wejścia do budynków. To co może być nieco szokujące dla polskiego obserwatora, to że równie wspaniałomyślne „prywatyzacyjne” rekomendacje prezentuje Rosja względem Białorusi gdy „rząd Rosji nagle odmówił przyznania kredytów Białorusi, żądając od reżimu Łukaszenki wyprzedaży majątku.” Problem „pomocy” dla rządu jest również analogiczny gdyż: „W kwietniu wicepremier, minister finansów Rosji Aleksiej Kudrin zapowiadał, że sprawa kredytów zostanie załatwiona w maju, gdy Moskwa zaakceptuje plan reform białoruskiej gospodarki.” Analogicznie minister finansów Niemiec Wolfgang Schaeuble powiedział w Berlinie 11 maja w Bundestagu „że Grecja musi dokonać więcej oszczędności zanim więcej pomocy międzynarodowej zostanie udostępnione” co nawet Bloomberg określił jako „przykręcanie śruby greckiemu rządowi w sytuacji kiedy tłumi protesty społeczne.” Charakterystyczne że nawet Gerhard Schroeder, obecnie przewodniczący w Nord Stream AG, 7.4 mld-euro kontrolowanego przez Rosję gazociągu na dnie Bałtyku z Wyborgu w Rosji do to Lubmin w Niemczech, przemawiając w Hanowerze 17 maja skrytykował to zbyt restrykcyjne stanowisko mówiąc: „Nie możecie ich zabić zmuszając do nadmiernych oszczędności, tak że gospodarka nie będzie mogła się rozwijać,” i „Grecja nie może zawrócić dziesięcioleci niezdyscyplinowanej polityki w ciągu paru miesięcy.”
 
W tym samym czasie my nie protestujemy przeciwko bezsensownym prywatyzacjom, zwłaszcza monopolistów, w przeciwieństwie do Greków akceptujemy sprzedaż przedsiębiorstw infrastrukturalnych, w tym energetycznych, a prywatyzacji TP SA francuskiemu monopoliście państwowemu to już zapomnieliśmy. O naiwności polskiej opinii publicznej przekonanej co do zbawiennych intencji inwestorów zagranicznych otrzeźwieniem powinno być ściganie z oskarżeniami Lynn Szymoniak obrońcę amerykańskich bankrutów którym odbierane są ich mieszkania z naruszeniem prawa. Otóż jak podawał 14 maja Huffington Post w artykule „Deutsche Bank Sues Foreclosure Fraud Expert's Son With No Financial Interest In Her Case” nie mogąc zemścić się na niej postanowił „ciągać po sądach” jej syna.
 
Polska jest narażona na płacenie olbrzymich kar jak i ponoszenia kolosalnych nakładów w ramach planów oziębiania klimatu i nie protestuje. Członkowie think-tank’u NE tzw. Aeropapagu na ostatniej swojej debacie uznali, że powyższe zagrożenie jest tak istotne dla perspektyw polskiej gospodarki, że poświęcą jedno z następnych swoich spotkań dyskusji na temat powyższego zagrożenia. Groźba poniesienia pełnych kosztów oziębiania klimatu przez polskich konsumentów energii energetycznej, jak i likwidacji wartości bogactw naturalnych (rekordowych zasobów węgla brunatnego jak i kamiennego)  zmaterializuje się w chwili przejęcia polskiej energetyki przez koncerny zagraniczne, które bezrefleksyjnie dostosują się do zgubnej dla kraju polityki. Ponadto mało kto się orientuje, że począwszy od 2012 r. samochody sprzedawane w UE będą mogły emitować do 120 g CO2 na każdy przejechany kilometr. Przekroczenie limitu o gram będzie kosztowało 35 euro, a od 2015 r. 95 euro. Nowe przepisy to wzrost cen samochodów o 1.000 – 1.500 euro, jak i utrwalenie dominacji niemieckich koncernów motoryzacyjnych, kosztem zablokowanie dostaw tanich samochodów z nowych rynków azjatyckich. Podobnie dążenie do oziębienia klimatu spowoduje że ceny mieszkań również znacznie wzrosną, jako konsekwencja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. Na jej podstawie od 2013 r. będą wprowadzone świadectwa charakterystyki energetycznej, zawierające wytyczne określające optymalizację charakterystyki energetycznej danego obiektu, a także scenariusz niezbędnych działań, by wypełnić te zalecenia. W celu kontroli powstanie ogólnoeuropejski mechanizm certyfikujący. W efekcie inwestor przed rozpoczęciem budowy będzie zobowiązany do przedstawienia dokumentacji działań mających na celu zasilanie budynku w odnawialne źródła energii wraz z ekonomiczną, środowiskową i techniczną analizą wdrożenia takich rozwiązań. Niestety ale te same wymogi będą stosowane w przypadku remontu i modernizacji już istniejących budynków. Od 2020 roku nowo powstające obiekty będą musiały charakteryzować się minimalnym zużyciem energii, co w praktyce w naszym klimacie oznacza olbrzymie nakłady inwestycyjne. Wdrożenie unijnej dyrektywy to nie ferdydurka, lecz konieczność kosztownych nakładów wykorzystujących odnawialne źródła energii  w tym. wiatru, promieniowania słonecznego, z biomasy, wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków itp. Wszystkie te działania spowodują wygenerowanie drożyzny i utratę konkurencyjności Europy względem Azji i niemożnością przebicia się do krajów wysokorozwiniętych zacofanych materialnie krajów nowej Europy, a zwłaszcza Polski. UE o tym wie lecz proponuje chwilowe wytchnienie w postaci odgrodzenia się „murem chińskim” od Chin i dłuższym okresem pracy w celu oszczędzenia na świadczeniach emerytalnych. Potwierdził to podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek wprost stwierdzając: „Jeżeli chcemy wygrać konkurencję z Azją, Ameryką Południową czy USA, musimy lepiej i dłużej pracować”.
 
O ile UE odgrodzi się chwilowo normami od importu Chińskiego, o tyle infrastrukturalnie zacofana Polska oziębiając klimat na świecie utraci swoje przewagi konkurencyjne stając się tanim dostarczycielem siły roboczej do starzejących się państw UE. A my nie zdobywając się na wprowadzenie refom opartych na trzech filarach: polityce prorodzinnej, optymalizacji wydatków budżetowych i działaniach kreujących miejsca pracy w Polsce wypchniemy nasze dzieci i wnuki w poszukiwaniu pracy „za chlebem” za granicę.
 
 
 
Dr Cezary Mech jest byłym zastępcą szefa Kancelarii Sejmu, prezesem UNFE, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów i autorem programu gospodarczego PiS z 2005 roku
 

KOMENTARZE

 • Są tacy, co nie tylko debatują.
  http://www.ruchwig.pl/index.php/pl/dokumenty/programowe/45-deklaracja-8-maja-zal

  "A my nie zdobywając się na wprowadzenie refom opartych na trzech filarach: polityce prorodzinnej, optymalizacji wydatków budżetowych i działaniach kreujących miejsca pracy w Polsce"

  Panie Cezary, kolejny artykuł i nadal nie wiemy: większe podatki, cięcia wydatków, czy dalsze zadłużanie przyszłych pokoleń i efekt grecki.

  A co do prywatyzacji, numer jest głębszy:

  http://www.ruchwig.pl/index.php/pl/program/analizy/17-bicz-na-bankierow

  "Zasługi" mają tutaj wszyscy...

  Pozdrawiam
 • "związki zawodowe „zauroczone” prawem pracowników do 15-owego udziału załogi w prywatyzowanym majątku"
  te 15% to nic innego jak korupcyjna łapówka wprowadzona ustawą,

  a najciekawsze jest to, że znam przypadek, gdy na ten temat nie pozwolono napisać pracy dyplomowej na amerykańskim uniwersytecie, tłumacząc, że wprowadzenie tej łapówki jest celem amerykańskiej polityki i nie można pisać prac z nią sprzecznych.
 • Cezary Mech
  społeczeństwo polskie jest kompletnie nie informowane w przystępnym języku o wszystkich konsekwencjach "fantastycznych" pomysłów UE.
  Jedyny ratunek, to zwiewać z tego eurokołchozu co sił w nogach.
  Może jednak za chwile się samoistnie rozpadnie? Co daj Boże. Amen
 • Jaki naród ma ostatnio koncesję na prezydenturę we Francji i ważne stanowiska w finansjerze? Co za trudna zagadka.
  "jak podawał 16 maja Liberation DSK sam wywróżył sobie kłopoty, gdyż podczas niedawnego spotkania z wydawcami swojej książki “The Real Story of Dominique Strauss-Kahn” powiedział, że jego głównymi przeszkodami w byciu prezydentem Francji nie jest Sarkozy, USA, czy też inni przeciwnicy polityczni lecz „majątek, kobiety i mój Judaism”. Nieostrożnie też dodał “Yes, I like women, so what?”."

  Judaika akurat jest zaletą, w końcu jakie atuty poza wzrostem miał Sarkozy? Trochę dziwny ten cały tekst, może jednak felieton powinien być bardziej zwarty tematycznie i jakoś się logiczniej zapętlać na koniec? Fajną mają lewicę we Francji... hahaha zresztą nasi milionerzy liberalni z SLD też są kabaretowi. Bardziej pasują do FOR Balcerowicza i do PO nurtu libertyńskiego, czyli głównego, bo przecież chadeckość jest demagogią, pozą, oszukaństwem jak u Palikota (OZON itd).

  Hołd Ruski powinien być osią fajnego filmu historycznego o epickim rozmachu, ale błagam bez łzawych historii miłosnych, rzygać się chce od takiego kina. Chcemy konkretnej młocki, polityki, realiów epoki, dobrego aktorstwa, kilku wyrazistych postaci z polskiej strony. Kino patriotyczne, ale bez kiczowatości żeby nie przesadzić z takim klimatem, bo to ośmieszy produkcję. I tak będzie atakowana ostro.

  Może społeczność NE plus parę groszy od zamożniejszych (p. Opara?) sfinansuje chociaż wynagrodzenie dla scenarzysty i kompozytora ścieżki muzycznej? Kilar da radę jeszcze? Są i inni. Po co ogłaszać konkurs na cały scenariusz. Lepiej na ramy i dopiero wtedy dać temu komuś szanse, niech dopieści całość za pewny zarobek z góry ustalony np te marne... 100 tys zł. Mało? Wystarczy. Będą na pewno chętni scenarzyści, przecież dostaną jeszcze dolę od samej produkcji, tantiem.

  Co do majątku narodowego, bo państwowy jest narodowym od 1989 roku jeżeli poważnie traktować III RP :)

  "W Polsce panuje przekonanie, że posiadanie majątku przez państwo jest błędem komunizmu z którego należy się wyzwolić

  W Polsce panuje przekonanie, że posiadanie aktywów przez państwo jest błędem komunizmu z którego należy się wyzwolić, a do wyprzedaży własności inwestorom zagranicznym prą również pracownicy zauroczeni „15%-owym udziałem” w skoku na kasę podatników. Odmiennie nawet Grecja i Białoruś protestują gdy Niemcy i Rosja żądają prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i zaciskania pasa zaakceptowanego przez nich samych"

  Z tym się zgadzam.
  Z łatwością sobie wyobrażam wizję III RP w której po 1989 nie sprywatyzowano by ŻADNEJ firmy, żadnego majątku poza rozsądną REPRYWATYZACJĄ, oddawaniem własności zagrabionej oceniając każdy przypadek z osobna pod wieloma aspektami. Kapitalizm wolnorynkowy nie polega przecież na uwłaszczaniu majątku narodowego, ale swobodzie gospodarczej, możliwości powstaniu prywatnych firm, zwłaszcza małych rodzinnych. Nikt nie bronił powstaniu nowych hut, kopalni, rafinerii itd banków.

  Grecja nie pozwoli się obrabować, mają potężną armię i to jest ARGUMENT. Mogą w każdej chwili całkowicie zawiesić spłatę zobowiązań i zrezygnować z waluty euro, nawet członkostwa w UE wiążąc się mocniej np z Rosją, Turcją, islamem, Chinami, Indiami itd bytami nieco spoza głównego nurtu NWO. Niechby NATO spróbowało ich potraktować jak Serbię... oj byłaby jatka sił agresorów. Grecja ma potężne lotnictwo i siły OPL na lądzie, także na morzu na licznych okrętach. Skala wojny spowodowałaby szok nie tylko w Europie. Grecja właściwie nie ma wyjścia, albo zbuntuje się przeciw nwo, albo ulegnie rozkładowi od środka przez własny naród protestujący coraz ostrzej. Grecy zwykli nie rozumieją swojego położenia, podobnie zresztą jak Polacy.

  Lepiej już sprzedać trochę skalistych wysp, niż srebra rodowe potężnych firm, majątku narodowego. Grecy po prywatyzacji poczują co to jest bezrobocie, bieda. Radzę Grekom zbuntować się, wzmacniać armię i szykować się do całkowitego zerwania z UE, NWO. Czy naród sprosta takiemu wyzwaniu? Musi. Chyba że woli zdychać powoli pod naciskiem zagranicy, pętlą na głowie.

  Białoruś Rosja przejmie inaczej. Opcji jest więcej, ale.... mogą ich skierować przeciw Polsce, Bałtom, zacznie się wojna, czy mniejsze ruchawki, prowokacje, wyrzynanie Polaków... i wtedy Rosja ich po prostu zajmie (ukarze na prośbę NATO itd) traktując jak jakąś Abchazję, Czeczenię. Sprywatyzują ich do zera, przybędzie oligarchów z KGB, GRU, finansjery. Tak skończy Białoruś z winy swoich popaprańców, którzy uważali że jednak lepiej trzymać z Kremlem. Zawsze lepiej trzymać z samym sobą skoro była na to dziejowa okazja, dbać o interesy własnego kraju, obywateli, bo trudno tam mówić o narodzie.

  Naród białoruski (gdyby nim był) wyrywałby się spod łapy niedźwiedzia niczym my podczas powstań narodowych, czy za czasów PiS, śp. Lecha Kaczyńskiego. Tylko po co było się jednak pchać do Smoleńska samolotem pełnym kluczowych VIP-ów, elit. Zgroza. Doradców, zaplecze prezydenta, PiS też pod symboliczny osąd-sąd narodowy pod kątem choćby rozsądku! Mieliście być mądrzejsi. To nie jest zabawa w piaskownicy. Stawką jest los Polski, Narodu Polskiego.

  Grecja jest chyba wytypowana do kolejnej zbiorowej "społecznością międzynarodową" agresji militarnej, w końcu i nasza armia jest tworzona do takich interwencji właśnie, acz już w fazie policyjnej. Bo wszystkie nasze czołgi, bwp, Rosomaki Grecy rozwaliliby jednego dnia. Zresztą nasze "supernowoczesne" (30 lat temu) F16 też silną OPL zniszczą i znacznie większym własnym lotnictwem, tam nawet śmigłowce mają sensowne rakiety powietrze-powietrze.

  Zaś co do co2, to jedyne co można wymyślić to natychmiastowe opuszczenie UE, wypowiedzenie kretyńskich umów w tej tematyce, będziemy emitować co2 ile wlezie! Może razem m.in z Grecją opuścimy UE, ale czy PiS będzie miał do tego JAJA? Nie. Dlatego docelowo krajem nie będzie rządził sam PiS, najwyżej będą koalicjantem nr 2, a na czele muszą być katolickie siły patriotyczne, narodowe. Wreszcie.
 • Panie Cezary, ma Pan nieaktualne dane:
  Informuję Pana, że obchody "Hołdu ruskiego" będą.
  Organizatorem jest tu m.in. Komitet Budowy Pomnika Smoleńskiego:
  Oto informacja ich kalendarium:
  http://pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=205
  "29 październik 2011 r. (sobota); od 12:00 - spontaniczne obchody 400-setnej rocznicy Hołdu Ruskiego, wydarzenia, którego miejscem był Zamek Królewski w Warszawie. Tam, przed tronującym królem Zygmuntem III Wazą car Wasyl IV Szujski wraz z braćmi: Iwanem i Dymitrem złożył czołobitny hołd, przysięgając posłuszeństwo królowi i nienaruszalność granicy polsko-rosyjskiej. Wydarzenie to poprzedził triumfalny wjazd zwycięskiego hetmana Stanisława Żółkiewskiego, który przez Krakowskie Przedmieście w Warszawie, przywiódł królowi cara wraz z jego braćmi.
  Miejsce obchodów: Kolumna Zygmunta na Pl. Zamkowym w Warszawie."

  Również na tym portalu artykuł o tym historycznym wydarzeniu z dnia 17.05.2011 r.: http://pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=217
 • @Kazia
  Brawo, wspaniała inicjatywa! :) Konieczna jednak będzie epicka inscenizacja Hołdu Ruskiego możliwie wierna pierwowzorowi. Nawet nielegalna wbrew nierządowi PO. Puszczą zomo na husarię? ;)

  http://pomniksmolensk.pl/images/news/Batory%20pod%20Pskowem.jpg

  http://pomniksmolensk.pl/images/news/Hold%20pruski.jpg

  http://pomniksmolensk.pl/images/news/Hold%20ruski%20Krakow.jpg

  http://pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=217

  I jeszcze parę linków akurat z powyższej www z komentarzy.

  http://www.mmwarszawa.pl/273320/2010/7/5/rekonstrukcja-bitwy-pod-kluszynem-zdjecia?category=news

  http://www.youtube.com/watch?v=tdMDKWw_3qs

  http://niezalezna.pl/bitwa-pod-kluszynem-rekonstrukcja-2010

  http://www.muzeumwp.pl/emwpaedia/obraz-bitwa-pod-kluszynem-szymona-boguszewicza.php
 • "Niebawem uwierzymy Że nie ma Polski I jej nigdy nie było..."
  a może to celowe doprowadzenie do tego by Ziemie pomiędzy Odrą a Bugiem stały się "wypalonym pasem ziemi niczyjej" takim murem oddzielającym cesarstwo zachodu od imperium hordy... wedle zasady jak my nie będziemy mieć waszego kraju to nikt go już nie będzie miał... chociażby po to by nie wykorzystał go do zaciśnięcia pętli dokoła federacji rosyjskiej...
  jak nie my to nikt... a po nas choćby i potop... może to trochę poza wątkiem ale mimo wszystko pozdrawiam. Myślicie, że to niemożliwe aby uciekający z tonącej platformy komunizmu zamaskowanego piarem nie wysadzili tejże platformy totalnie w niebyt? prosty scenariusz z użyciem prowokatorów...
  1. powypuszczanie dilerów z gangów kibicowskich z zadaniem nakręcenia agresji wśród środowisk oficjalnie zwanych kibolami...
  2. wywołanie zamieszek pomiędzy kibolami a policją na masową skalę
  3. skłócenie środowiska i spreparowanie kilku chwytliwych medialnie zdarzeń wywołujących absolutnie negatywną reakcję opinii publicznej na całe środowisko kiboli wyłącznie w oparciu o medialne przekazy i manipulacje
  4. ujawnienie spreparowanych materiałów, dowodzących niezbicie że środowiskami kibolskimi steruje opozycja
  5. delegalizacja opozycji, stan wojenny
  6. zbiorowy bunt zakończony stanem wojennym i interwencja resortów siłowych lub ...

  Pozdrawiam.
  oczywiście wszystko to jeżeli wybory nie są w stanie już załatwić trwania platformy i okrągłego stołu...
 • @Kazia
  Witam wszystkich!
  Polecam wszystkim artykuł polecony przez Kazia ukazujący historię zacierania tego wydarzenia:
  http://pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=217
  Szokująca jest zwłaszcza opisana różnica w podejściu Rosji do niego, mauzoleum jego upamiętniającego, jak i niszczenia dzieł sztuki z nim związanym, z naszym podejściem na polskiej ziemi do pomników komunistycznych ukazujących proces naszego zniewolenia powojennego takich jak Pałac Kultury, czy pomnik „czterech śpiących” w Warszawie i tysięcy innych rozsianych w całym kraju.
  Pozdrawiam
  Cezary Mech
 • @katarzyna
  "Widać nic nie wyszło z rozmów z PiSem - nic dziwnego."

  Nigdy ich nie było, bo nigdy nie były planowane. Z zasady:

  http://urbas.blog.onet.pl/Polityczne-poczwarki,2,ID417209236,DA2010-11-16,n

  http://www.ruchwig.pl/index.php/pl/ruch/strategia/14-strategia-ruchu-wolnosc-i-godnosc

  http://www.ruchwig.pl/index.php/pl/ruch/strategia/33-nieuchronnosc-wybuchu-spolecznego-w-polsce

  http://www.ruchwig.pl/index.php/pl/ruch/strategia/51-wiatr-historii

  A te które były planowane już przyniosły owoce. I będą przynosić kolejne. Ani PO, ani PiS.
 • @Cezary Mech & Marek Kajdas
  Inicjatywa niezmiernie ciekawa i warta poparcia, dziękuje :)))

  Rocznica Bitwy pod Kłuszynem w zasadzie przeszła bez echa. Ale 400-lecie Hołdu Ruskiego powinno się obchodzić z hukiem i przytupem.

  Sądzę, że inscenizacja i "żywy obraz" samego hołdu byłby bardzo na miejscu. A im więcej osób włączy się, tym lepiej. :)

  PS. Panie Cezary, ja wiem ma Pan przykre i chyba jednoznaczne skojarzenia z imieniem "Kazio", ale informuję, ze jestem kobietą i z TYM Kaziem nie mam nic wspólnego. Źródłosłów mojego nick'a jest zupełnie inny...
 • @katarzyna
  "Tak. To o co zabiegaliście ponad miesiąc temu u Prezesa Lipińskiego?
  I dlaczego do tej pory czekacie na odzew z Sekretariatu PiS-u, którego oczywiście nie będzie?"

  Ot PiSowskie metody. Jeszcze proszę coś o agenturalności :-)))

  Miesiąc temu opublikowałem ten artykuł:

  http://urbas.blog.onet.pl/Zwycieska-Polska,2,ID426549914,DA2011-05-01,n

  „Tragiczne skutki swojej polityki reprezentanci pokolenia powojennego wyżu demograficznego zamiatają pod dywan. Zajmują się licznymi tematami zastępczymi o antagonistycznym wydźwięku. Rozpalają emocje społeczne, jako metodę na utrzymanie władzy.
  Z jednej strony oszukują o stanie polskich finansów. Ukrywają, gdzie tylko poniesie ich fantazja deficyty i długi. Realizują specyficzną reformę emerytalną, aby sobie zapewnić jeszcze wysokie emerytury kosztem rosnących składek dla pracujących oraz drastycznego obniżenia państwowych emerytur za kilkadziesiąt lat.
  Z drugiej strony za najważniejszy wyznacznik swojej polityki uznają szczególną politykę historyczną. Podkopują dumę i instynkt narodowy Polaków nachalną indoktrynacją klęskami, których doświadczyliśmy w ciągu ostatnich siedemdziesięciu lat. W zaklętym kręgu śmierci i grobów, oprawców i ofiar, nie ma dla nich znaczenia rujnowanie finansów publicznych obniżką podatków i składek bez jednoczesnych cięć wydatków.
  Dzielą społeczeństwo na Moherów i Wykształciuchów. Judzą jednych przeciwko drugim. Żebrzą o ich głosy. Potem solidarnie olewają i jednych i drugich tasując wciąż tę samą zgraną talię kart.
  Tymczasem Polsce niezbędni są i patrioci i wykształceni. Zjednoczeni.”

  Pewnie ktoś zabiegał, byście mogli sobie to dokładnie przeczytać :-))) Dla ustalenia uwagi w Ruchu upoważnienie do reprezentacji wydaję osobiście. Nikomu nie wydałem upoważnienia do jakichkolwiek negocjacji z PiSem.
  Jak dzieci...
 • @katarzyna
  "Musicie się zdecydować albo uważacie że starzy są wam do czegoś potrzebni albo nie."

  Miesiąc temu prowadziliśmy zakończone sukcesem rozmowy:

  http://www.ruchwig.pl/index.php/pl/dokumenty/programowe/46-deklaracja-8-maja

  Przynoszą one kolejne owoce. Bez PO. Bez PiS.

  "I nie zwalczajcie bez sensu tych którzy mają podobną do was diagnozę."

  Walka o rozwiązanie problemów Polski nie jest bez sensu. Cieszę się, że PiS ma podobną diagnozę. Jestem zaniepokojony, że nie przedstawia konkretów programu naprawczego.
 • Nie tak dawno słuchałem Pańskiego wystąpeinia w RM i..
  po 10 minutach wyłączyłem radio, bo takich socjalistycznych bzdetów nie da się dłużej słuchać.
 • „W Polsce panuje przekonanie, że posiadanie majątku przez państwo jest błędem komunizmu z którego należy się wyzwolić”
  Zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. Niestety. Jest odwrotnie. W Polsce panuje przekonanie, że polskim majątkiem narodowym powinny zarządzać państwa Polsce wrogie, na szkodę interesu Polski, a w interesie ich, za pośrednictwem ich specsłużb łapówkami korumpujących polskie biurwy.
 • Hetman Stanisław Żółkiewski
  Panu doktorowi Cezaremu Mechowi dziękuję za precyzję, jasność wyrażania myśli - niewielu ekonomistów ma ten dar; a także za przypomnienie czterechsetnej rocznicy II Hołdu Ruskiego.

  Pani Kaziu, przyłączam się do podziękowań Pana Marka Kajdasa, na którego szablę patrioci, entuzjaści historii zawsze mogą liczyć.

  _______

  Ku pokrzepieniu serc - prace poświęcone Stanisławowi Żółkiewskiemu, wielkiemu wodzowi i politykowi, pisane piękną polszczyzną, autorstwa:


  a) profesora Artura Śliwińskiego, historyka i polityka

  http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=1441&from=&dirids=1&ver_id=131508&lp=1&QI=B44D9774C27676DF94C8E52AFE3E136A-2


  b) profesora Stanisława Kozłowskiego

  http://www.archive.org/details/stanisawokiewsk00kozgoog


  Stanisław Żółkiewski, Początek i progres wojny moskiewskiej.

  http://rosja.osman.livenet.pl/zrodla/zolkiewski.pdf


  Pozdrawiam serdecznie Państwa.

  ________

  Szanowny Panie Doktorze,

  Z przyjemnością czytam Pana teksty i słucham audycji z Pana udziałem
  (w "Radiu Maryja" i "Telewizji Trwam").

  Niech Bóg błogosławi Panu, Pana najbliższym i współpracownikom.
 • 'W Polsce panuje przekonanie'
  Tak się rozglądam po Polsce i jakoś nie widzę, żeby panowało w niej jakieś przekonanie. Owszem, panuje w niej PO ze swoimi przekonaniami (?), jak eufemistycznie nazywają zwykłe kręcenie lodów.

  'pracownicy zauroczeni 15%-owym udziałem', wiedzą że niczemu nie są w stanie zapobiec, więc chociaż tyle usiłują wyszarpać, są przytomni do bólu.

  Kiedy tuskoidy używają zwrotów 'Polski nie stać', albo 'Polska nie dojrzała', to dostaję białej gorączki. Oni nie są Polską!

  Sugerowanie przez kogokolwiek, że ogół Polaków ma coś nie teges w główkach, jest - łagodnie mówiąc - nieeleganckie wobec członków własnej rodziny. Polacy doskonale wiedzą, że Polska jest przeżarta mafią, mogą ją zdmuchnąć, tylko kto da hasło i jak się uwiarygodni? Na nadstawianie tyłka po raz kolejny nikt już nie ma ochoty, łatwiej wyjechać.
 • @Dąbrowski
  Plon daje owoce
  http://ruchwig.pl/index.php/pl/program/zasady/44-zwycieska-polska

  "Jesteśmy narodem zwycięzców. Cedynia 972. Kijów 1018. Grunwald 1410. Kircholm 1605. Kłuszyn 1610. Beresteczko 1651. Chocim 1673. Wiedeń 1683. Warszawa 1920. Zwyciężamy od ponad tysiąca lat. Myśl strategiczna naszych przodków rozciągała się od Bałtyku i Dźwiny po Dunaj. Od Łaby i Sali po Dniepr ze Smoleńskiem oraz Kijowem. I jeszcze dalej. Zwycięstwo mamy we krwi, zwycięstwo wypijamy z mlekiem matek. Nigdy, żadne niepowodzenia nie zniszczyły naszego instynktu zwycięstwa. Myślicie, że dzisiaj zapomnieliśmy jak zwyciężać?"

  I bardzo dobrze, że są naśladowcy. Im więcej, tym lepiej.
 • @Kazia: spontaniczne obchody 400-setnej rocznicy Hołdu Ruskiego
  Najlepszym uczczeniem 400-setnej rocznicy Hołdu Ruskiego jest likwidacja Moskowii.

  http://grzegorz.rossa.nowyekran.pl/post/12720,michnik-przychodzi-noc-dlugich-nozy-czy-noce-moskiewskie
 • @Grzegorz Rossa.
  Zgoda :)))

  Tylko trzeba czegoś więcej, niż uroczystość jednego dnia w samo południe.
 • @Dąbrowski
  bardzo dziękuję za linki do ciekawych materiałów, z przyjemnością poczytam :)
 • @Kazia: trzeba czegoś więcej, niż uroczystość jednego dnia w samo południe.
  Sprężmy się, a do rocznicy Moskowii może już nie być.
 • @Cezary Mech
  Cezary Mech 05.06.2011 12:57:23

  Jako niewarszawiak stwierdzam, że pałac KiN jest napiękniejszym dużym budynkiem w Wawie.

  Jeśli to pomnik, to tym lepiej. Tylko po co otaczacie go tymi szkaradziejstwami?
 • @Tomasz Urbaś
  http://cogito.salon24.pl/312186,nowy-ekran-stare-metody#comment_4477828

  Półoficjalny o-rzecznik PiS wydał akt iż PiS z nikim nie będzie rozmawiał, a kto nie z PiS... ten zdrajca i łajdak ;) Taka to demokracja wg Ściosa. Właściwie jedna partia wystarczy, na razie jedna opozycja koncesjonowana, następnie jedna władza na zawsze. Powrót do PRL.

  PO powinno podziękować już Ściosowi za pomoc. Jeżeli działa w dobrej intencji, to go przecenialiśmy. Zluzuj człowieku, co się dzieje m.in na Salonie24 to przechodzi ludzkie pojęcie. I skąd piszą? Z bastionu PiS??? :):):) Promowanie kilku wyszczekanych, popularnych blogerów propisowskich (rzekomo) i samego Jarosława Kaczyńskiego dosłownie zmyliło prawie wszystkich. Prawie.

  Już nie radzę nikomu rozmów z PiS, bo ich rezultat jest do przewidzenia, pewnie w ogóle nie będzie nawet rozmów. Idźcie trzecią drogą, kości zostały rzucone, ale jeżeli staniecie przeciw PiS, to szablami rozsieczemy. Nie PiS jest wrogiem, nawet przy tym całym cyrku. Ktoś musi być mądrzejszy od ujadaczy.

  Powiem więcej.
  III droga ma sens jako JEDEN KOMITET WYBORCZY całej opozycji z prawej strony, podzielić jako tako sprawiedliwe, racjonalnie przydział miejsc na listy w okręgach, dopilnować formalności żeby nie podpaść głupio PKW (a będzie szukanie pretekstów), w dużej mierze losowo i taka konfederacja na pewno przekroczy próg 5%, dam głowę uciąć, bo im bardziej będą to atakować, tym większa będzie popularność.

  I to będzie koalicjant PiS (kwestia choćby odrzucania veta bula, TS, może zmiany w konstytucji), czy to się Ściosowi spodoba czy nie. Co będzie dalej? Będzie wraz z imperium Gazety Polskiej atakował koalicjanta PiS i snuł jak to rozwalić dla "dobra PiS", Polski, Narodu Polskiego? :) To byłyby jajca. Przynajmniej by się odkrył co do intencji.

  Cenię teksty Ściosa, ale jestem zdruzgotany tym nowym, kolejnym podziałem wśród blogerów prawicy. Przeżyłem już ich wiele od 2004 roku. Zawsze jest to zaskoczenie. Zawsze jestem naiwny wierząc w ludzi, w ich patriotyzm, uczciwość, dobre intencje. Ścios atakuje w dużej mierze wyborców PiS, atakuje bez pardonu (stadnie przyłączają się kolejni) NE życzliwy PiS-owi bardziej niż S24, czy ktoś może to przekazać Prezesowi PiS? Bo zrobiła się grubsza afera którą należy ugasić przed wakacjami przywołując Ściosowców do porządku przez jakiś list otwarty Jarosława Kaczyńskiego do wszystkich, do całej prawicy, również tej niepisowskiej. To jest potrzebna mediacja.

  Może trzeba ogłosić iż III siła (która powstanie tak czy siak i zjednoczy opozycję całą niepisowską z prawej strony) będzie otwarta na koalicję WYŁĄCZNIE z PiS?

  To powinien przekazać aktyw NE bezpośrednio Prezesowi PiS podczas publicznego, otwartego spotkania w świetle kamer, nagrywanego profesjonalnie. Może wspólne spotkanie delegacji (ŁŁ, Opara, Szeremietiew) NE z Jarosławem Kaczyńskim w RadioMaryja podczas Rozmów Niedokończonych w dwóch pełnych blokach popołudniowym i nocnym nawet do drugiej w nocy... debata przejdzie do annałów. Ściosa diabli wezmą. To byłoby coś. Tu chodzi o wygrane wybory i przełom, którego Ścios chyba nie chce. Po której jesteś stronie człowieku? PiS wyborów sam nie wygra, sam nie będzie wstanie rządzić, więc co? Klęska byle pisowska jak w 2007?

  Nawet korwinowców 2-3% można wykorzystać biorąc ich do ogólnego komitetu NE. Po co mają marnować te głosy, które następnie system rozdzieli głównie między PO, SLD, PSL i coś dla PiS?

  Dywersja będzie dopiero wtedy, jeżeli wystartuje więcej niż JEDEN komitet spoza PiS ze strony patriotycznej. Nie liczę jakiegoś PPP i najbardziej zajadłego oszołomstwa. Może Tomasz Urbaś zostanie posłem, ale jeżeli mądrze to rozegra we współpracy z ŁŁ.
 • @Grzegorz Rossa.
  Mam pomysł - w roli cara Szujskiego z bratem mogliby wystąpić z powodzeniem Putin z Miedwiediewem (wprawdzie Wasyl Szujski miał dwóch braci, ale po latach nie badźmy drobiazgowi).
 • @Kazia: Mam pomysł - w roli cara Szujskiego z bratem mogliby wystąpić z powodzeniem Putin z Miedwiediewem
  Pewnie by nawet chcieli. Jeżeliby to umożliwiło im przeżycie. Ale mogą nie zdążyć. Ale nawet jakby przeżyli, to zamiast nich mogą być aktorzy. Putin z Miedwiediewem nie będą sobą reprezentowali więcej.
 • "Porywający" program.
  "W deklaracji ideowej są dwa bardzo ważne punkty. Punkt pierwszy - że patronem naszego ruchu jest prezydent RP Lech Kaczyński; i punkt drugi - że depozytariuszem spuścizny po sp. prezydencie jest jego brat Jarosław Kaczyński. To są te dwa punkty, co do których wszyscy, którzy chcą uczestniczyć w tym ruchu powinni się zgodzić - powiedział zebranym Łopiński."

  http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/krakow/ruch-im-l-kaczynskiego-chcemy-pomoc-pis,1,4409607,region-wiadomosc.html

  PiS z tchórzostwa robi wszystko, aby nie wygrać wyborów. Głos na PiS po raz kolejny będzie głosem zmarnowanym.
 • @Tomasz Urbaś: Głos na PiS po raz kolejny będzie głosem zmarnowanym.
  Ni bój Pan żaby. Można głosować, na kogo się chce. Można rzucać monetą. Można nie pójść. Tegoroczne głosowanie ma znaczenie takie samo, jak głosowanie z 23 marca AD 1980.
 • @Tomasz Urbaś
  No bez przesady. Ja tam będę głosować na PiS. A Panowie tu to jacyś malkontenci.
 • @Kazia
  Od razu tam malkontenci. To PiS pokazał jak nie wygrywać wyborów:
  2007 - pogrzebanie na własne życzenie sukcesu 2005, przy czym zmiany były tak "głębokie", że zostały zdmuchnięte.
  2010 - to w ogóle kuriozum przegrać takie wybory na fali wyzwolonych emocji.
 • @Tomasz Urbaś: 2010 - to w ogóle kuriozum przegrać takie wybory na fali wyzwolonych emocji.
  Podałem sposób, jak je wygrać miażdżącą przewagą.

  http://grzegorz.rossa.salon24.pl/194631,kandydaci-ratujcie-sie-przerzuccie-glosy-na-kaczynskiego
 • @Kazia
  Hołd Ruski czy Hołd Tuski? Szopkę to na Nowy Rok, też dobry pomysł :)
 • @Dąbrowski
  Dziękuję
  Proszę o modlitwę
 • @Kazia @Tomasz Urbaś @Szanowni Państwo
  Dziękuję za miłe słowa. Martwią mnie spory polityczne. Dostrzegam wiele analogii z sytuacją Polski w lecie 1920 roku (przed Bitwą Warszawską zwaną również Bitwą nad Wisłą ).

  Ufam Jarosławowi Kaczyńskiemu i Antoniemu Macierewiczowi, gdyż sprawdzili się w boju. Według mnie to nie czas i miejsce by zmieniać dowódców.

  Od 1 września 1939 roku trwa wojna - wojna o Polskę.

  _______

  "Jesteśmy narodem zwycięzców". Te zwycięstwa zawdzięczamy wielkim wodzom:

  Edmund Oppman, Wodzowie Polski. Szlakami chwały oręża polskiego, Warszawa 1935.

  http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/docmetadata?id=17295&from=&dirids=1&ver_id=243180&lp=1&QI=!4F280C97AC2807F20443295DC1EB3859-5


  odrębności staropolskiej sztuki wojennej

  mjr Otton Laskowski, "Odrębność staropolskiej sztuki wojennej", [w:]
  "Przegląd Historyczno-Wojskowy" 1935, T. 8, z. 1

  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=120638&from=publication

  oraz (moim zdaniem) patriotycznej warstwie ziemiaństwa i inteligencji.

  http://www.mtg-malopolska.org.pl/images/skany/kontkowski/J_L_kontkowski_Korzenie.pdf


  http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=21771

  http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=21168&from=publication&tab=1

  http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=21188&from=publication&tab=1

  http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=21864&from=&dirids=1&ver_id=1804738&lp=4&QI=!1ED8F7102159766E5D15EE6FDF8C4211-9

  http://www.mtg-malopolska.org.pl/images/skany/herold_polski_1906/herold_polski_1906.djvu
  ________

  Staropolska sztuka wojenna święciła triumfy na polach bitew szesnasto-
  i siedemnastowiecznej Europy. Dzięki Polskiej Szkole Matematycznej
  zatrzymaliśmy czerwony marsz na zachód Europy i złamaliśmy Enigmę.
  Teraz do boju muszą ruszyć hufce polskich ekonomistów i przedsiębiorców.
  Panu Cezaremu Mechowi i Tomaszowi Urbasiowi życzę by razem stworzyli Polską Szkołę Ekonomiczną

  ________

  Ostatnie dni przypomniały mi jak kruche jest ludzkie życie.

  Spierajmy się, ale pamiętajmy: aby zwyciężyć musimy iść pod jednym sztandarem. Naszą dewizą Bóg Honor Ojczyna i Rodzina; ideały wartości, które (wierzę, że tak jest) łączą Nas wszystkich.
  ________

  Wacław Sobieski, "Żółkiewski na Kremlu"

  http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=11273&from=&dirids=1&ver_id=628577&lp=4&QI=!1ED8F7102159766E5D15EE6FDF8C4211-43


  http://www.youtube.com/watch?v=j2zzJSvabjY


  Pozdrawiam Państwa z Ziemi Kujawskiej,
 • @Dąbrowski
  z Ziemii Kujawskiej...

  Ściborze...

  Pzdr
 • @Cezary Mech
  Modlę się za Ojczyznę i wszystkich Polaków. Będę polecał szczególnej opiece Boskiej Pana i Pana Rodzinę oraz wspólpracowników.


  Wszystkich Państwa proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojego kuzyna, który swoje życie poświęcił historii.


  Zostańcie z Bogiem.
 • Link do Zielonigórskiej Biblioteki Cyfrowej nie działa
  - niestety z tą biblioteką często tak jest.
 • @Dąbrowski - errata
  Powinno być: Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.
 • @katarzyna
  A o co chodzi z eską? Zupełnie nie rozumiem.
  Ale zapewne się czegoś dowiem.
  Czekam, żebyśmy zostali agentami wypływu np. Chin. ;-)
 • .
  Pojawił się "kumaty znawca" ekonomii.
 • @Dąbrowski
  Szanowni Państwo. Tak czy inaczej należy uczcić Hołd Ruski ale bez tego pana z
  Budy Ruskiej. Pozdrawiam.
 • @Antoni1
  Pańscy fachowcy w dziedzinie militariów muszą Pana sporo nauczyć.
 • „wyprzedaży własności inwestorom”
  To straszne! Dobro bezpańskie, na którym żerują biurwy, stanie się własnością, za którą nabywca zapłaci nam żywą gotówkę! To okropne! I na czym teraz biurwy będą żerować?!
 • @Wszyscy
  Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem
  Pozdrawiam

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY